I.C.P. Group je holdingovou společností, která se od r. 1998 zaměřuje na investice v oblasti private equity bez oborové specializace, tzv. oportunistické investice. Společnost se také zaměřuje na investice do tzv. distressed assets nebo do majetkových účastí ve společnostech, které následně pomocí sítě odborníků stabilizuje s následným prodejem. Společnost má také dlouholeté zkušenosti na investičním trhu s realitami.

Společnost také poskytuje komplexní poradenské služby v oblastech corporate finance, corporate governance a v oblasti tvorby obchodní strategie.


Společnost dále poskytuje komplexní účetní služby a také se věnuje správě nemovitostí.