Ondřej David

CEO | Founder

Vizionář Ondřej nejprve přišel s nápadem vytvořit investiční platformu k řízení investičních projektů pro sebe a své blízké, a tak postupně vznikla společnost ICP Group.

Jeho rozsáhlé znalosti vycházejí ze zkušeností, které sbírá více než 15 let jako transakční advokát a poradce pro daňový structuring. Kromě toho je pověstný svou pečlivostí i uměním komunikace.

Společně s Markem Klausem tvoří základ společnosti a určují její vizi i strategii. Ondřej je také zakladatelem a řídícím partnerem advokátní kanceláře DBK Partners, která se specializuje zejména na domácí a mezinárodní transakce.

Autorsky se podílel na publikaci Občanský zákoník. Komentář a přednáší na seminářích pořádaných v DBK pro profesionální investory. Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.