Jakub Gleta

Investment Manager

JJakub se k ICP Group připojil v roce 2017. Jeho předchozí zkušenosti a znalosti skvěle zapadaly do potřeb skupiny, a Jakub se tak stal nepostradatelným členem týmu.

Zodpovídá za investice do nemovitostí a jejich výkonnost. Jeho výborné analytické schopnosti a širší vhled jsou v této oblasti klíčové, stejně jako jeho pohled při stanovování cílů a vizí.

Jakub dříve působil ve společnosti Mint Investments Real Estate Group, kde byl zodpovědný za projekty a transakce v celkové hodnotě přes 6 miliard korun. Později pracoval pro fond soukromého kapitálu, kde byl zodpovědný za identifikaci příležitostí, jejich oceňování, strukturování transakcí a jejich uzavření.

Je absolventem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jakub Gleta