Anna Kiashko

Office Manager

Anna stojí téměř za všemi úkony v ICP. Do týmu nastoupila v roce 2016 jako studentka na částečný úvazek. Denně řídí naši kancelář, zodpovídá za všechny procesy a interní komunikaci, ale i za spolupráci a komunikaci s našimi externími dodavateli. Její agenda sahá od nejmenších administrativních úkonů až po řešení komplexnějších účetních záležitostí.

Anna má magisterský titul z Českého vysokého učení technického v Praze. Její specializací je projektové řízení a ocenění projektů.

Anna Kiiashko