Window holding

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE OKEN V ČR

„Podařilo se nám proměnit dluh v kapitál, a dokonce i zvýšit roční obrat. Společnost se tak může více soustředit na provoz a otevírání nových závodů.“

Marcel Hrošovský, Investment Analyst

Typ: Obrat (2019): Rok akvizice:
Private equity 1,75 mld. Kč Květen 2015

Skupina ICP je od roku 2015 majoritním podílníkem skupiny Window Holding, která vznikla spojením tří nejvýznamnějších výrobců otvorových výplní v České republice, Vekra, OTHERM a TWW, čímž se stala největším výrobcem oken na českém trhu. „Investovali jsme pak ještě do dalších akvizic a získali majoritní podíl firmy Incon, což je slovenský výrobce oken z Prievidzy,“ doplňuje Marcel Hrošovský.

Během krátkého období dokázala společnost Window Holding zvýšit tržní podíl na tuzemském trhu. Dnes má čtyři výrobní závody v Lázních Toušeň, ve Velkém Meziříčí, v Husinci a v Zašové a zaměstnává 850 lidí.

Do společnosti jsme vstoupili v době, kdy se potýkala s finančními problémy způsobenými nadměrnými bankovními úvěry. Podařilo se nám proměnit dluh v kapitál, společnosti se tak výrazně snížily náklady na splátky jistiny a úroků. Společnost získala čas na správnou implementaci akvizic a jejich plánované zhodnocení. Může se více soustředit na provoz, zvyšování obratů, firma expanduje a otevírá nové závody a prodejny, finanční situace je stabilizovaná. ICP Group věří v důležitost správné motivace managementu, proto rozdělilo čtvrtinu akcií mezi vrcholové manažery. K roku 2019 se podařilo zvýšit obrat z 1,567 miliard korun na 1,773 miliard.