Areál Dolnis

DEVELOPMENT NA MÍRU

Areál situovaný výhodně mezi magistrálou a Jižní spojkou dnes vytváří stabilní provozní zisk a nabízí možnost budoucího developmentu pro lehkou výrobu nebo sklady.“

Marek Klaus, partner ICP Group

Typ: Plocha pozemku: Rok akvizice:
Víceúčelový areál  13.200 m2 Září 2015

Skupina ICP v roce 2015 odkoupila od Sberbank pohledávky Skupina ICP vyhrála v roce 2015 soutěž na odkup problematických pohledávek od Sberbank v řádu vyšších desítek milionů, které byly zajištěné víceúčelovým areálem o velikosti 13.000 m2 v Praze. Náš tým následně pozastavil běžící insolvenční řízení a dohodl se s dlužníky na restrukturalizaci. Dnes je projekt finančně stabilizovaný.

ICP zvažuje budoucí využití areálu, neboť současný i navrhovaný metropolitní plán umožňují rozšíření současných zastavěných ploch. Vzhledem k dopravně velmi atraktivní poloze se jedná o projekt s vysokou přidanou hodnotou. ICP zvažuje development na míru pro potenciálního dlouhodobého nájemce.